Hỏi: Tôi đang có nhu cầu thuê thám tử theo dõi một người. không biết giá cả như thế nào? Xin cảm ơn.

Liên hệ thuê dịch vụ thám tử tại HCM

Đáp: Tùy vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể cần theo dõi những vấn đề gì thì chúng tôi mới xác định được giá cả như thế nào.


Nhưng giá để thuê thám tử theo dõi sẽ có giá cả trung bình như sau:
  • Yêu cầu thám tử theo dõi
Theo dõi theo ngày: 400 – 600/ngày
Theo dõi theo tháng: 4 – 5 triệu
Theo vụ việc (bao ra sự việc): 10 triệu

Xem giá cụ thể từng dịch vụ tại đây

View more latest threads same category: