cần mua card màn hình cũ từ gt520 đổ xuống ai có cho xin cái giá và sdt ll

View more latest threads same category: