như tiêu đề mình cần bán. mới mua về mà không để ý ram mình là ram3. giờ không để làm gì bán cho ai cần nè
ai cần alo 01674317605. mình ở cam đường

View more latest threads same category: