Hình thức máy 90-95%. Máy nguyên bản chưa sửa chữa, giá em nó 5tr. Ai kết liên hệ 0948491919

View more latest threads same category: