như tiêu đề em đang cần 1-2 em lap mini chưa sửa chữa
màn 10in pin 2h
ram 2g
ổ từ 160g trở lên
bác nào có cho em cai giá
call 0971293396

View more latest threads same category: