chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác
muốn nhượng lại toàn bộ cửa hàng và khách hàng
gồm : 04 tủ kính+ linh phụ kiện máy tính, máy in
cho thuê lại luôn địa điểm
lh: 0964 287 537

View more latest threads same category: