Yêu cầu: Biết cơ bản máy tính, nhanh nhẹn, trung thực,
Công việc được đào tạo cụ thể. Thao tác trên máy tính thôi
Tuổi: từ 15 đến 35
Ưu tiên nam
Có chỗ ăn ở tại TP Lào Cai
Liên hệ: 0968 195 825

View more latest threads same category: