bán 1 key máy tính
main foxcom h61
ram3 2gb
vga giga210 1gb d3
chip penG 680
HDD 160
giá em nó ra đi là 1m3
ít online lên mọi nguoif sms hoặc call
ĐT: 0963 881 455

View more latest threads same category: