Cần bán em magic mouse 1, trước mua đập hộp, hình thức và hoạt động đều ok, giá 1 cũ chẵn, fix nhẹ. Bạn nào có nhu cầu call & sms: 0912.839.366

View more latest threads same category: