câu hỏi : kính gửi công ty luật dvdn247, tôi có một thắc mắc cần tư vấn liên quan đến luật dân quan tự vệ, nhiệm vụ và quyền hạn ban chỉ huy quân sự cơ quan trung ương ? chức năng thực hiện của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương ?
chúng tôi rất tự hào vì luôn là công ty luật đi đầu trong tư vấn những vấn đề pháp lý, và rất hạnh phúc khi được bạn đặt niềm tin vào chúng tôi

chào bạn câu hỏi của bạn sẽ được trả lời như sau
trả lời: Điều 23. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty
1. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty gồm Chỉ huy trưởng và Chính trị viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty kiêm nhiệm; Chỉ huy phó là cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm.

luôn tự hào là công ty luật có đội ngũ nhân viên hùng hậu có người nhiều tuổi và dày dặn kinh nghiệm, có nhân tố trẻ tuổi với sự nhiệt huyết bạn có thể gửi thêm những câu hỏi đến cho chúng tôi để nhận được sự phục vụ tận tình nhất
để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : dịch vụ thành lập doanh nghiệp hà nội
2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thực hiện chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; chỉ huy lực lượng Tự vệ, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Tham mưu giúp cấp uỷ, người đứng cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, tổ chức mình;
b) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tham gia thẩm định các kế hoạch, quy hoạch và dự án kinh tế - xã hội của ngành mình có liên quan đến quốc phòng; lập kế hoạch động viên người, phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất khác theo chỉ tiêu của Nhà nước giao; lập kế hoạch tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương nơi đứng chân;
c) Tham mưu cho cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty phối hợp với địa phương chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội;
đ) Tổ chức xây dựng lực lượng Tự vệ, lực lượng Dự bị động viên, thực hiện tuyển quân theo kế hoạch, chỉ đạo huấn luyện cho lực lượng Tự vệ, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan, tổ chức, tham gia công tác phòng thủ dân sự theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự địa phương;
để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : dịch vụ thành lập doanh nghiệp hà nội
e) Cùng cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo việc đăng ký, quản lý chặt chẽ, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị của các đơn vị Tự vệ thuộc quyền;
g) Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật tại chỗ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống;
h) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quốc phòng, quân sự.
3. Mối quan hệ:
Chịu sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty phối hợp với cơ quan quân sự địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện công tác quốc phòng nói chung, công tác xây dựng và hoạt động của Tự vệ nói riêng của Ban Chỉ huy quân sự cấp dưới thuộc quyền.

View more latest threads same category: